1943: Gevluchte Nederlandse regering in Londen wilde geen joden op hoge regeringsposities

 

Hieronder een schrijven d.d. 2 september 1943 van de minister van Buitenlandse Zaken mr. E. van Kleffens aan de minister van Justitie mr. J.R.M. van Angeren naar aanleiding van een telegram van Harer Majesteits gezant te Bern mr. J.J.B. Bosch Ridder van Rosenthal. Lees verder

Advertenties